Passersystem

I de flesta fall är passersystem integrerat med inbrottslarmet, speciellt när det handlar om kontor eller skola. Passersystem eller passagesystem används för att hålla ute obehöriga och samtidigt registrera in- och utgång på respektive användare. I en bostadsrättsförening kombinerar man ofta porttelefon med ett passersystem.

I exempelvis en kommunal anläggning styrs alla dörrar enligt ett tidsschema. På dagen ska vissa personer ha tillgång till anläggningen och på kvällen kanske det är andra aktiviteter.

Ett passersystem kräver avancerad programmering och i förlängningen en hel del service och underhåll. Alltor Data & Larmteknik är i grunden ett IT-företag och har den kunskap som krävs för att leverera och installera systemet. Vi har erfarenhet av de största systemen på marknaden och vi jobbar med allt från enstaka dörrar till mer komplexa system. Självklart erbjuder vi service- och underhållsavtal för ditt system när du anlitar oss.

Hämta supportverktyg