Utrymningslarm

Idag är brand- och utrymningslarm integrerat och behandlas enligt samma regelverk (SBF 110:8). Brandlarm ska upptäcka brand och utrymningslarmet ska initiera utrymning vid brand, gasutsläpp, syrebrist eller andra faror. Larmet kan aktiveras automatiskt eller manuellt. Ett utrymningslarm krävs för vissa verksamheter, t.ex. samlingslokaler och hotell. Vi erbjuder såklart, utöver programmering av utrymningslarm även framställning av professionella utrymningsplaner.

Hämta supportverktyg